“همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس
که دراز است ره مقصد و من نو سفرم”

خیلی وقتها بود که وقتی به چیزی در مورد این رشته -انجینری (مهندسی)- ضرورت داشتم , باید پیش خیلی ها رو می انداختم و کتابی قرض میگرفتم.
تا اینکه بالاخره دسترسی به نعمت اینترنت میسر شد و دیگه از خیلی از این رو انداختنها تبدیل به جستجو و کنکاش در اینترنت شدند.
تجربه من در این مدت این بود برای یافتن هر نوع منبع و یا کتابی در مورد این رشته باید بعضی چیزها و نکته ها رو در جستجو لحاظ کرد, برای همین دوست دارم این نکته ها رو با هموطنان عزیزم و هر کس که این مطالب را میخواند تقسیم کنم,
در اینجا مطالب متنوعی تقدیم میشود :
کتابهایی که میتواند منابع خوبی در مورد این رشته باشد .
نکته ها و قواعدی که اساسا تجربی هستند و کمتر در جایی ذکر شده اند.
اخبار جالب و اطلاعات عمومی در خصوص این رشته که بتواند کمکی در بالا بردن سطح دانش دوستان کند.
و در پایان اینکه:
نوشته های این وبلاگ و کتابهایی که در اینجا تقدیم میشود , الزاما جدید نبوده و شاید با چند جستجوی ساده و یا حرفه تر بتوان در اینترنت به دست آورد, ولی نکته مهم این است که اینجا جایی است که اکثر چیزهایی که برای رشته مهندسی (انجینری) مفید است یکجا به دست آورد.